Nu het coronavirus is opgedoken in ons land, heb je er als klant misschien vragen over die we graag beantwoorden.

Beste klant,

Dank voor uw vragen over de situatie met betrekking tot het coronavirus.

In België is de Federale Overheid Dienst voor Volksgezondheid de leidende en gezaghebbende instantie voor onderwerpen die de volksgezondheid betreffen. De FOD is ook onze bron om een goed beeld te kunnen vormen over het coronavirus. Wij adviseren u de website van de FOD te bezoeken. https://www.health.belgium.be/nl/news/nieuw-coronavirus-2019-ncov-wuhan-....

Hier vindt u een aantal zeer informatieve en verhelderende pagina’s met informatie over dit griepvirus (FAQ: https://www.info-coronavirus.be/nl/) . Deze informatie wordt voortdurend geactualiseerd.

Bij Sligro-ISPC herhalen wij ieder winterseizoen voor onze medewerkers de maatregelen om besmetting door virussen te voorkomen.

Gezien de ernst van de corona-uitbraak, volgen we de situatie op de voet en ons Crisis Team is stand-by om onmiddellijk in te grijpen wanneer dit nodig mocht blijken.

Er is een crisishandboek (incl business continuïteitsplan) en een jaarlijkse crisisoefening, zodat wij ten allen tijde voorbereid zijn om te schakelen en extra maatregelen te treffen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u toch nog vragen heeft, kunt u steeds terecht op quality@sligrofoodgroup.be