De nettowinst over het boekjaar bedroeg € 34 miljoen. De Ebit van onze ‘voort te zetten bedrijfsactiviteiten’ kwam uit op € 44 miljoen bij een omzet die met 2,1% toenam tot € 2.395 miljoen.

Koen Slippens, CEO “Ons jaarthema in 2019 was ‘Back to Business’. Terugkijkend moeten we vaststellen dat de grote strategische programma’s veel van onze aandacht hebben gevraagd, in een jaar waarin de markt waarin wij actief zijn eveneens de nodige aandacht vroeg. Afnemend consumentenvertrouwen en een stevige kosteninflatie op met name energie en transport, zorgden tezamen voor een uitdagend marktlandschap. Onze inspanningen hebben dit jaar nog niet het beoogde financiële resultaat gebracht maar vormen wel de basis voor groei en rendementsverbetering in de komende jaren en wij denken daarmee dan ook enkele belangrijke strategische stappen te hebben gezet. "